Na co zwracać uwagę przy wyborze terenów inwestycyjnych?

Na co zwracać uwagę przy wyborze terenów inwestycyjnych?

Wybór odpowiednich terenów inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie w procesie inwestycyjnym podejmowanym przez firmy. Niezależnie od charakteru działalności (produkcja, usługi, handel) miejsce, w którym będzie ona prowadzona ma bardzo duży wpływ na biznesowy sukces.

Na wybór działki inwestycyjnej ma zazwyczaj wpływ wiele czynników, ich lista nie ogranicza się jedynie do kwestii kosztów zakupu. Spróbujmy omówić pokrótce najważniejsze kryteria.

Lokalizacja terenów inwestycyjnych

Jako jedno z pierwszych ważnych kryteriów wyboru należy wymienić lokalizację działki. Oceniając atrakcyjność miejsca trzeba mieć na uwadze, czy prowadzona przez firmę działalność jest przewidziana na danym terenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku działalności opartej na produkcji kluczowe znaczenie będzie miała bliskość ważnych arterii drogowych – autostrad, dróg krajowych. Umożliwi to zapewnienie sprawnego i niedrogiego transportu wychodzącego i przychodzącego. Przykładem działek spełniających tak określone kryterium są tereny inwestycyjne Gliwice lub tereny inwestycyjne Ruda Śląska Trasa N-S.

Dobry dostęp do dróg ma również istotne znaczenie w przypadku planowania działalności usługowej i handlowej. W tym wypadku bliskość ważnych szlaków drogowych to nie tylko łatwiejsza współpraca z dostawcami, ale także większa styczność z potencjalnymi klientami podróżującymi w danym rejonie. Przykładem nieruchomości spełniających ten warunek mogą być tereny inwestycyjne Ruda Śląska Węzeł Chebzie. W przypadku usług dla ludności oraz handlu ważną kwestią będzie również bliskość osiedli mieszkaniowych (stanowiących bazę potencjalnych klientów) i/lub sąsiedztwo innych obiektów usługowo/handlowych, najlepiej takich, które cieszą się dużą popularnością wśród klientów. W takich sytuacjach mniej istotna jest konkurencyjność takich obiektów, a większego znaczenia nabiera ich zdolność do przyciągania odwiedzających w okolice działki, na której zamierzamy uruchomić nowe przedsięwzięcie. Jako ciekawy przykład tak usytuowanych działek mogą tutaj służyć tereny inwestycyjne Zabrze.

Warunki techniczne terenów inwestycyjnych

Niemniej ważną kwestią, którą należy uwzględnić przy wyborze terenów inwestycyjnych dla firmy są warunki techniczne działek: rodzaj podłoża, stopień uzbrojenia terenów, możliwość dopasowania powierzchni do potrzeb biznesowych.

Rodzaj podłoża ma ogromny wpływ na koszty prowadzenia prac inwestycyjnych. Najkorzystniejszy będzie zakup działek na terenach płaskich, na gruntach rodzimych (bez nasypów). W ten sposób inwestor uniknie dużych wydatków związanych chociażby z makroniwelacją. Z podobnych, czysto ekonomicznych, względów warto wybierać tereny bez szkód górniczych i zanieczyszczeń.

Niezwykle korzystną sytuacją jest również pełne uzbrojenie działek lub przynajmniej udzielenie przez właściciela gwarancji, że prace związane z podłączeniem do mediów zostaną wykonane przed rozpoczęciem docelowej inwestycji. Za absolutne minimum w tym względzie należy uznać dostęp do energii elektrycznej, wody i kanalizacji deszczowej. Dogodnym rozwiązaniem będzie również podłączenie do sieci gazowej. Nieco mnie ważna przy podejmowaniu decyzji o wyborze działek jest natomiast kanalizacja sanitarna.

Potrzeby i skala prowadzenia biznesu mogą być bardzo różne. Dla niektórych przedsiębiorców zupełnie wystarczająca będzie powierzchnia rzędu 2 tys. metrów kwadratowych, duże zakłady produkcyjne lub centra logistyczne potrzebują niekiedy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych. Jeśli poszukując działki dla firmy dotrzemy do ofert firm wyspecjalizowanych w sprzedaży nieruchomości komercyjnych, będziemy mieli często możliwość konfiguracji powierzchni do swoich potrzeb. Tego typu firmy są bowiem właścicielami dużych terenów, przewidzianych na inwestycje dla wielu przedsiębiorców. Chociaż najczęściej istnieje już wstępny podział na działki o określonej powierzchni, to na wczesnym etapie sprzedaży terenów właściciele są skłonni do zmian w układzie działek.

Warunki prawne terenów inwestycyjnych

Poza lokalizacją i warunkami technicznymi przy wyborze działek inwestycyjnych dla firmy warto wziąć pod uwagę aspekty prawne związane z gruntami: stan własności działek, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przychylność władz lokalnych.

Najlepszym rozwiązaniem w kwestii formy własności jest oczywiście sytuacja, kiedy sprzedawca działki jest jej pełnym i jedynym właścicielem. Pod kątem stabilności prowadzenia biznesu i efektywności ekonomicznej to najlepsza możliwa opcja, znacznie korzystniejsza od użytkowania wieczystego. Przed zakupem terenów warto zweryfikować opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Warto również wziąć pod uwagę stosunek miejscowych władz do inwestorów. Najbezpieczniejsza będzie inwestycja na terenie gminy słynącej z rozwiązań sprzyjających przedsiębiorczości. W przypadku działek zlokalizowanych w tzw. parkach biznesowych możliwa będzie weryfikacja warunków prowadzenia działalności, bezpośrednio u przedsiębiorców, którzy już uruchomili inwestycje na zakupionych działkach.

Jeszcze więcej kryteriów wyboru

Kryteriów wyboru miejsca do prowadzenia biznesu może być oczywiście znacznie więcej. W niektórych przypadkach duże znaczenie będzie miało sąsiedztwo działek. Inwestor powinien w takiej sytuacji sprawdzić, czym zajmują się firmy prowadzące działalność w najbliższej odległości od rozważanego terenu, jak daleko są zabudowania mieszkalne. Dla wielu inwestycji kluczowy będzie dostęp do siły roboczej. W tym wypadku konieczna będzie analiza miejscowego rynku pracy i edukacji. Dużą przewagę będą tutaj miały tereny zlokalizowane w regionach z tradycjami przemysłowymi i solidnym zapleczem akademickim, na przykład Aglomeracja Śląska.

Jak widać proces wyboru terenów inwestycyjnych dla firmy wymaga odpowiedniej wiedzy i czasu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto sięgnąć po pomoc ekspertów zajmujących się nieruchomościami komercyjnymi. Decyzja w sprawie inwestycji będzie bowiem miała swoje konsekwencje biznesowe na wiele lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 5 =