Tereny inwestycyjne Ruda Śląska DTŚ Węzeł Chebzie

Tereny inwestycyjne Ruda Śląska DTŚ Węzeł Chebzie

Tereny inwestycyjne Ruda Śląska - dla kogo?

Tereny inwestycyjne Ruda Śląska DTŚ Węzeł Chebzie przeznaczone są dla firm chcących prowadzić działalność usługową w miejscu zlokalizowanym w centrum Aglomeracji Śląskiej, z bardzo dobrą ekspozycją na potencjalnych klientów podróżujących na trasie Katowice – Gliwice.

Lokalizacja

Działki inwestycyjne leżą na terenie miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Szyb Barbary. Tereny te są w dużej części widoczne z Drogowej Trasy Średnicowej, będącej główną arterią Górnego Śląska. W ramach tej nieruchomości wykonane zostaną wjazdy i wyjazdy w obu kierunkach: Katowice oraz Gliwice.

Dostępne powierzchnie

Wstępny podział działek inwestycyjnych przewiduje ich podział na tereny o powierzchni od 2 do 7 tys. m2. Dwie działki znalazły już swoich nabywców.

Charakterystyka

Na terenach inwestycyjnych występuje odpowiednia infrastruktura techniczna umożliwiająca szybkie rozpoczęcie inwestycji.
Dostęp do wody zapewniony jest z wodociągu zlokalizowanego w rejonie zachodniej granicy oferowanego terenu.
Dostęp do kanalizacji sanitarnej możliwy jest poprzez podłączenie do kanalizacji znajdującej się przy północnej granicy oferowanego terenu.
Dostęp do kanalizacji deszczowej możliwy jest poprzez zrzut wód deszczowych do kanalizacji deszczowej przebiegającej wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej, z zastosowaniem indywidualnych zbiorników retencyjnych oraz automatyki sterującej zrzutem wód deszczowych.
Dostęp do energii elektrycznej zapewniony jest ze stacji transformatorowej znajdującej się w bliskim sąsiedztwie działki inwestycyjnej.
Kwestia rozbudowy sieci gazowej na potrzeby zasilania poszczególnych działek w ramach terenu jest w trakcie sprawdzania.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Tereny inwestycyjne Ruda Śląska DTŚ Węzeł Chebzie objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje on wykorzystanie działek inwestycyjnych na następujące cele:

• UK1 - przeznaczenie podstawowe pod usługi komercyjne (takie jak handel o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomia, turystyka, komunikacja, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska) oraz przeznaczenie dopuszczalne przewidujące m.in. usługi innego rodzaju niż usługi komercyjne oraz rzemiosło produkcyjne i usługowe;

• U3 - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej obejmujące usługi publiczne i komercyjne (m.in. usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, hotelarskie i biura).

Efektis Adam Zych

Tel. +48 535 111 740

E-mail: kontakt@tereny-inwestycyjne.com.pl

[contact-form-7 id="120" title="Formularz 1"]