Tereny inwestycyjne Siemianowice Śląskie 1

Tereny inwestycyjne Siemianowice Śląskie

Tereny inwestycyjne Siemianowice Śląskie - dla kogo?

Tereny inwestycyjne Siemianowice Śląskie (Siemianowicki Park Biznesowy) przeznaczone są dla firm potrzebujących dużej swobody w wykorzystaniu biznesowym działek (mają one dogodny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) i doskonałej lokalizacji przy jednej z ważniejszych dróg województwa – DK 94.

Lokalizacja

Działki inwestycyjne zlokalizowane są na skrzyżowaniu DK 94 (ważna arteria prowadząca od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą, alternatywa dla autostrady A4) z ulicą Bytomską. Tereny te są bardzo dobrze widoczne z DK 94.

Dostępne powierzchnie

Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych to 20 tys. m2. Ponad 15 tys. m2 zostało już sprzedanych firmom z różnych branż, np. działające w przemyśle szklarskim firma Fenco, jeden z liderów branży oświetleniowej – firma Kanlux, czy działający w branży motoryzacyjnej Czakram. Aktualnie dostępne są jeszcze działki o powierzchni od 0,35 tys. m2 do 2,37 tys. m2.

Charakterystyka

Tereny inwestycyjne tworzą Siemianowicki Park Biznesowy, w którym swoje działki zakupiło już 12 przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Działki są doskonale wyposażone w infrastrukturę techniczną:

• W zakresie dostępu do wody - podłączenie do wody z sieci wodociągowej budowanej na terenie Siemianowickiego Parku Biznesowego.

• W zakresie kanalizacji sanitarnej - zrzut ścieków z kolektora kanalizacji sanitarnej budowanego na terenie Siemianowickiego Parku Biznesowego.

• W zakresie kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód deszczowych do kolektora deszczowego budowanego na terenie Siemianowickiego Parku Biznesowego.

• W zakresie energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie inwestycyjnym Siemianowickiego Parku Biznesowego, na podstawie umów przyłączeniowych zawieranych przez Inwestorów z Tauron Dystrybucja. Dostawca wydał stosowne warunki techniczne, które są podstawą do zawarcia umowy przyłączeniowej.

• W zakresie dostępu do gazu - dostawa gazu będzie następowała na podstawie umów przyłączeniowych zawieranych przez Inwestorów z Górnośląską Spółką Gazownictwa.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Tereny inwestycyjne Siemianowice Śląskie cechuje dogodne oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – PU. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zatem: usługi komercyjne, składy hurtowe i zakłady produkcyjne. Na działkach nie występują ograniczenia dotyczące wysokości oraz powierzchni zabudowy.