Tereny inwestycyjne Ruda Śląska Trasa N-S

Tereny inwestycyjne Ruda Śląska Trasa N-S

Tereny inwestycyjne Ruda Śląska - dla kogo?

Tereny inwestycyjne Ruda Śląska Trasa N-S przeznaczone są dla firm zajmujących się produkcją, logistyką lub usługami, potrzebujących miejsca z którego można szybko dojechać do większości miast Aglomeracji Śląskiej oraz do głównych szlaków komunikacyjnych kraju – autostrad A1 oraz A4.

Lokalizacja

Działki inwestycyjne zlokalizowane są przy nowej trasie N-S, łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4, w rejonie skrzyżowania z ulicą Nowobukową. Takie umiejscowienie terenów sprawia, że znajdują się one niemal dokładnie w centrum Górnego Śląska z doskonałym dojazdem do DTŚ (2 minuty), autostrady A4 (7 minut), autostrady A1 (10 minut), do Katowic i Gliwic (10 minut).

Dostępne powierzchnie

Łączna powierzchnia terenów to ponad 112 tys. m2. Zostały one wstępnie podzielone na działki inwestycyjne o wielkości od 1,7 tys. do 10 tys. m2.

Charakterystyka

Obecnie rozpoznawana jest sytuacja związana z infrastrukturą techniczną terenów. Na terenie nieruchomości zostanie zbudowana droga wewnętrzna przystosowana do ruchu ciężkiego transportu.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Większa część terenów inwestycyjnych objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jednostka PU2, co oznacza tereny produkcyjno – usługowe. Szczegółowo warunki te można określić następująco:

• przeznaczenie podstawowe pod obiekty produkcyjne, magazynowo – składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2 tys. m2,

• maksymalna wysokość zabudowy 5 kondygnacji,

• powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%.

Niewielki fragment terenów przy zachodniej granicy jest objęty jednostką P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.