Tereny inwestycyjne Zabrze

Tereny inwestycyjne Zabrze

Tereny inwestycyjne Zabrze - dla kogo?

Tereny inwestycyjne Zabrze przeznaczone są dla firm, którym zależy na uruchomieniu działalności usługowej lub handlowej w pobliży dużych terenów mieszkalnych i innych obiektów komercyjnych przyciągających potencjalnych klientów.

Lokalizacja

Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w Zabrzu, pomiędzy ulicami Jowisza i Mielżyńskiego. W pobliżu znajduje się węzeł drogowy z DK 88 łączącą Gliwice z Bytomiem. Działki inwestycyjne sąsiadują z terenami mieszkalnymi, w niewielkiej odległości znajdują się duże obiekty handlowe: Makro, OBI, M1.

Dostępne powierzchnie

Całkowita dostępna powierzchnia działek inwestycyjnych to 11,5 tys. m2. Ostateczny podział terenu na mniejsze działki jest zależny od ustaleń z potencjalnymi nabywcami.

Charakterystyka

Tereny inwestycyjne są dobrze zaopatrzone w infrastrukturę techniczną. Woda dostępna jest z wodociągu ø225 lub z wodociągu ø160 znajdujących się w sąsiedztwie nieruchomości. Kanalizacja sanitarna dostępna jest poprzez możliwe podłączenie do kolektora Dn600 lub kolektora Dn200, znajdujących się na oferowanym terenie. Kanalizacja deszczowa może zostać zapewniona poprzez podłączenie do kolektora deszczowego ø1000 przebiegającego przez tereny inwestycyjne. Planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby zaopatrzenia nieruchomości. Dostęp do gazu możliwy jest poprzez podłączenie do sieci gazowej ø90 znajdującej się w ulicy Jowisza.

Przez fragment oferowanego terenu przebiegają dwie czynne sieci gazowe, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Przy zabudowie należy zatem uwzględnić odpowiednie strefy kontrolowane.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Tereny inwestycyjne Zabrze objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z jednostką 18 UR/UH/UK/UE/UT, co oznacza następujące przeznaczenie podstawowe:

• Tereny usług drobnej wytwórczości,

• Tereny usług handlu,

• Tereny usług kultury,

• Tereny usług edukacji,

• Tereny usług turystyki.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 25% terenów.
Maksymalna możliwa wysokość zabudowy to 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 metrów.