Tereny inwestycyjne Katowice

Tereny inwestycyjne Katowice

Tereny inwestycyjne Katowice - dla kogo?

Tereny inwestycyjne Katowice przeznaczone są dla firm, którym zależy na umiejscowieniu swojej działalności w stolicy Górnego Śląska, dobrym połączeniu z głównymi ciągami komunikacyjnymi oraz na szybkim rozpoczęciu inwestycji.

Lokalizacja

Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w Katowicach, przy ulicy Bocheńskiego, w pobliżu autostrady A4, od której dojeżdża się do nieruchomości.

Dostępne powierzchnie

Cały teren inwestycyjny składa się z kilkunastu działek o powierzchni od 2 do 10 tys. m2. Na chwilę obecną możliwy jest zakup 2 ostatnich działek o powierzchni 3,4 tys. m2 oraz 2,5 tys. m2.

Charakterystyka

Tereny działek są płaskie, częściowo utwardzone. Na sprzedanych już działkach znajdują się: budynek biurowy, hale warsztatowo-magazynowe, pomieszczenia biurowo-socjalne.
Działki inwestycyjne posiadają pełną infrastrukturę techniczną oraz własne c.o.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prezentowane tereny inwestycyjne mają następujące przeznaczenie:

• na części terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, według którego działki te oznaczone są jako: 2U, P, S, KS, co oznacza  tereny usług, wytwórczości, składów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej;

• na części terenu obowiązuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego, według którego tereny te są oznaczone jako UPT, czyli tereny zabudowy usługowej i parku technologicznego.